Privacy voorwaarden

 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt. 

Roots for Happiness kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat zij gebruikt maakt van de diensten van Roots for Happiness, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Roots for Happiness verstrekt. 

Roots for Happiness kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

-      Uw voor- en achternaam 

-      Uw adresgegevens 

-      Uw telefoonnummer 

-      Uw e-mailadres 

-      Uw IP-adres 

Waarom Roots for Happiness gegevens nodig heeft. 

Roots for Happiness verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

 

Daarnaast kan Roots for Happiness uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coaching/ korte trainingen of workshops. 

 

Hoe lang Roots for Happiness de gegevens bewaart. 

Roots for Happiness bewaart uw persoonsgegevens niet langer als strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

Delen met anderen. 

Roots for Happiness verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

In kaart brengen website bezoek. 

Op de website van Roots for Happiness worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Roots for Happiness gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Google analytics. 

Roots for Happiness maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Award-advertenties van Roots for Happiness bij Google zoekresultatenpagina’s zijn. 

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Het privacy beleid van Google Analytics kunt u op hun site vinden. 

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Roots for Happiness te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Roots for Happiness heeft hier geen invloed op. 

 

Roots for Happiness heeft Google geen toestemming gegeven om via Roots for Happiness verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

Gegevens inzien of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rootsforhappiness@gmail.com. Roots for Happiness zal zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Beveiligingen. 

Roots for Happiness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Roots for Happiness maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging door Roots for Happiness verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Roots for Happiness op via rootsforhappiness@gmail.com

 

Roots for Happiness is als volgt te bereiken: 

Postadres:                                    Boterbloemstraat 41 

                                                            7591 CR Denekamp 

Vestigingsadres:                     Boterbloemstraat 41 

                                                            7591 CR Denekamp 

Inschrijvingsnummer KvK:   70705674 

Telefoon:                                         0031(0)6-20012452 

E-mailadres:                                   rootsforhappiness@gmail.com

Website:                                          www.rootsforhappiness.nl